Karolina Szulc - Marina MedEstetic

Karolina Szulc


Nasz zespół
Koordynator placówki

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego.